Websites

Di Di 囧 ~~~

Di Di, A Di a.k.a Bà Thím thích dưa hấu d( ̄ L ̄*) iu tủ lạnh-sama (* ̄▽ ̄)y~~~, ta chỉ cần một mối tềnh khắc cốt ghi tâm hoy a~~~