Profile image

MicrosoftCorp.ir

@microsoftcorpp United Kingdom

در کشور ما که اکثر کاربران رایانه‌های شخصی، سازمانی و سرور ها از سیستم
عامل ویندوز استفاده می‌کنند، متاسفانه به دلیل تحریم‌ها، نبود امکانات
برای تهیه نرم‌افزارهای اصل، نبود آگاهی از تفاوت نرم‌افزارهای اصلی با غیر
اصلی و نبود زیرساخت فرهنگی برای پرداخت هزینه برای کالایی که به ر

Find Me Online

Gravatar allows you to manage all of your online identities in one place on the web.