montfort777

Nou kreye sit sa pou nou fe pwomosyon lang kreyòl la - pou nou montre enpotans ki genyen nan edikasyon. Nou vle ede ti moun yo devlope entelijans yo, konsa pou yo vin tounen moun solid. Nou gen kat poto mitan : Bondye, Legliz, Peyi epi moun. Nou vle vin tounen sevitè tout kretyen vivan. Nou vle depanse enèji nou nan reveye lakay chak moun sa li genyen ki pi enpotan: entelijans li, kapasite pou kreye ak pou renmen. Nou pa gen yon anbisyon politik, nan sans nou gen yon pati prefere. Nou plis nan yon travay sosyal, ede louvri je.