Mugur

Sunt doar un gând, pierdut pe-un rând, sunt simpla trecere de ape, sunt ca un nor, blând trecător, care dorește să se-adape.

Find Me Online