Bụi bay vào mắt.

Xin chào, tớ là Ngọc - người viết nên những giấc mơ.