Websites

Ngô Đức Đặng

Ho Chi Minh, Vietnam

Tôi là Ngô Đức Đặng - CEO của Dịch Vụ Vay Vốn Thế Chấp Ngân Hàng. Liên hệ tại địa chỉ: 14/13/21A, Thân Nhân Trung, Phường 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0906670947