hoang

Một nụ hôn không gây nhiều tiếng vang như một phát đại bác
nhưng dư âm đọng lại dài lâu hơn nhiều