Websites

Mài đánh bóng sàn bê tông Đà Nẵng

Đà Nẵng, Việt Nam

BTMDaNang thi công mài sàn bê tông tại Đà Nẵng, đánh bóng sàn bê tông tại Đà Nẵng, mài hạ cốt nền, mài bóc sơn sàn epoxy cũ, bê tông nghệ thuật, nội thất bê tông, mài đánh bóng sàn bê tông, tăng cứng hardener, xoa mặt nền bê tông, phục hồi sàn bê tông cũ, phục hồi sàn epoxy cũ, sơn màu sàn bê tông, thi công đá mài đá rửa, lavabo bê tông mài, bồn rửa mặt bê tông mài, chậu rửa tay, bồn tắm bê tông
Website: https://congtybetongdanang.com
Địa chỉ: K62/27 Lê Cơ, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại: 0767599014