nimenar

Polska

Od wyprawy do wyprawy, nie bawić długo w domu, zwiedzać świat...
Geolog, mineralog z wykształcenia i zamiłowania. Zajmuje się także geologią górniczą i geofizyką.
Obecnie pracuje w Przedsiębiorstwie Geofizycznym oraz studiuje na 3st na Uniwersytecie Jagiellońskim.