Websites

Revista de Cultura Universala NOMEN ARTIS

all over the world

Revista „NOMEN ARTIS“ îşi propune să contribuie la promovarea talentelor literare, la crearea unui climat de cultură autentică şi responsabilă, în concordanţă cu valorile universale şi cu tradiţiile progresiste, în contextul globalizării şi integrării spirituale universale.
***
În parteneriat cultural cu Editura Amanda Edit Bucureşti

Arta nu doreşte reprezentarea unui lucru frumos, ci reprezentarea frumoasă a unui lucru.
Immanuel Kant (1724 - 1804)

Admiţând influenta unei opere de artă asupra noastră, îi admitem şi putinţa de a ne preface sufleteşte. Un mare artist este deci un mare modelator de oameni.
Eugen Lovinescu (1881 - 1943)

Pornind de la aceste citate – ca motto pentru revista noastră - care doreşte să aducă Frumosul Pur în atenţia generaţiei de azi, de ieri şi de mâine vom parcurge împreună Calea către un Univers mai bun, întru Adevăr, Lumină şi Viaţă … şi unde nu este loc pentru urât!

www.nomenartis.ro

Contact Me

  • Email