Profile image

nuocmamtin

@nuocmamtin300nam5059 Afghanistan

Nước mắm Tĩn là thương hiệu nước mắm rin nguyên chất đặc sệt thịt cá, kế thừa công thức truyền thống hơn 300 năm của làng chài xưa Phan Thiết.

Find Me Online

Gravatar allows you to manage all of your online identities in one place on the web.