Profile image

אברהם עוזר קונה רכבים לפירוק

@ozercarpart

אבי עוזר הינו עסק המתמחה בקניית רכבים משומשים לחלפים. הם רוכשים רכבים מאנשים פרטיים, ממכירות פומביות של רכב ומחצרות חילוץ ומוכרים מחדש את החלקים למכונאים, פחחות וחובבי רכב. הם מציעים מבחר רחב של חלקים משומשים איכותיים עבור מגוון מותגים ודגמים. אבי עוזר מציע גם עצות מועילות וסיוע לל

Find Me Online

Gravatar allows you to manage all of your online identities in one place on the web.