penslayer

DISCLAIMER: Kung hindi kayang umibabaw sa ere ng utak mo para sakyan ang mga ideyang madidiskubre mo sa blog na ito at kung hindi mo kayang makipaglaro sa maliit na dwendeng nag lalaro sa puso ng manunulat na ito umalis ka na lang at wag nang babalik pa sa website na ito, sapagkat ang tinta ng panulat nito ay parang asupreng tumutunaw sa lahat ng sarado ang isipan.