Websites

PHAN THÀNH HIẾU

Phan Thành Hiếu
Ngày sinh: 20/10/1982
Nguyên quán: Chợ Gạo - Tiền Giang
Thường trú: Thành Phố Hồ Chí Minh
Nghề nghiệp: Kỹ sư
Tốt nghiệp: Đại Học Bách Khoa TP.HCM
Công việc: quản lý - kỹ thuật - kinh doanh
Thành viên sáng lập Công ty Cổ Phần Lương thực Phương Nam
Hổ trợ quản lý Nhân sự - hệ thống - kỹ thuật - sản phẩm
E-mail: PhanThanhHieu.PNG@gmail.com
engi_thanhhieu@yahoo.com