Profile image

Dịch vụ diệt côn trùng khử khuẩn Phú An Phú

@phuanphu

Công ty phú an Phú, cung cấp các dịch vụ diệt côn trùng tận gốc, diệt mối, diệt kiến, diệt chuột, diệt gián, diệt muỗi. Và các dịch vụ Khử khuẩn, khử trùng nhà cửa, chuồng trại, xí nghiệp.
Có bán sản phẩm diệt côn trùng và khử khuẩn
MST: 0316505889
Tên thương hiệu: Phú An Phú
Địa chỉ: 170/26/4 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 0911.967.456
Email: Phuanphu2020@gmail.

Find Me Online

Gravatar allows you to manage all of your online identities in one place on the web.