Websites

Anxo Dafonte

Santiago de Compostela

Gústame fotografar a rúa pero en realidade trato de manexarme en moitas máis disciplinas. O caso é que o mellor xeito que atopei de comunicarme é a través da linguaxe que aprendín desde a primeira vez que puiden captar algo de luz.

Find Me Online

Contact Me

  • Email

  • Skype

    anxo.dafonte