รองเท้า Safety แบ่งออกเป็นกี่ประเภท?

Bangkok,Thailand

รองเท้า Safety คือ รองเท้าที่ใช้ใส่ในขณะทำงานที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทุกประเภท สามารถแบ่งออกได้ 4 ประเภท ตามลักษณะงานใหญ่ๆ ได้แก่
4.1.รองเท้าหนังนิรภัยหรือรองเท้าหนังหัวโลหะ นิยมใช้ในประเทศเรามากเพราะใช้ในการป้องกันวัตถุกระแทกหรือของหล่นทับ
4.2.รองเท้าที่ใช้ในโรงหลอมและหล่อโลหะ นิยมใช้กับอุตสาหกรรม ควรเป็นรองเท้านิรภัยที่ทำจากวัสดุกันความร้อนได้
4.3.รองเท้าสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับงานไฟฟ้า รองเท้านิรภัยชนิดนี้จะต้องมีคุณสมบัติป้องกันเหงื่อหรือที่เปียกชื้นของบริเวณเท้าและฝ่าเท้าได้ เพราะถ้าหากรองเท้านิรภัยชำรุด อาจนำให้เกิดกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ร่างกายและทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้
4.4. รองเท้านิรภัยที่ใช้ในบริเวณที่มีสารหรือของผสมที่ไวไฟ