Websites

Sandra Veinberga (Veinberg)

Sandra Veinberg, Ph.D., Professor of Journalism.

Sandra Veinberg is a member of the Swedish Journalists’ Association (Publicistklubben), a foreign correspondent, and the author of several books on mass media and public relations. Writer (novel Ielocītās lapas etc) and translator of fiction literature.

Publiciste, rakstniece, mediju pētniece, profesore, phil.dr. vairāku zinātnisku monogrāfiju, kā arī daiļliteratūras autore.

Contact Me

  • Email