Sara Modig

Stockholm, Sweden

Jag vill mycket, åstadkommer en hel del och tränar intensivt på att bara vara. Tror på människans förmåga att förändra sitt liv och vår värld. Mor till tre fantastiska personer som roar, oroar och lär mig massor. Min passion är att utforska. För det första att utforska min egen livsresa med dess mål och mening, på en väg där sårbarhet, smärta, kärlek och glädje går hand i hand. För det andra att tillsammans med andra medmänniskor utforska vägar till resiliens och hållbarhet för individ, organisation och samhälle. Ett viktigt inslag i mitt utforskande är skapandet: i ord, foto, musik, mat och mycket mer.