Websites

การทำ SEO 2018

ในปี 2018 นี้เราจะพูดถึงการทำ SEO ว่าต้องทำยังไง เพราะว่าปัจจุบันวิธีทำ SEO นั้นเปลี่ยนไปค่อนข้างมาก ดังนั้น เราจึงต้องปรับตัวให้พร้อม "SEO 2018" อาจจะต่างกับ SEO 2017 เพราะว่า Google เองได้เปลี่ยน อัลกอริทิ่มไปส่วนนึง