Websites

Seoul Academy

436A/103 Đường 3 Tháng 2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Seoul Academy - Trường Đào Tạo Thẩm Mỹ Quốc Tế chuyên nghiệp với các khóa học Spa, chăm sóc da, phun xăm, nối mi,... Và có hệ thống Spa
Facebook: https://www.facebook.com/seoulacademy.edu.vn
Twitter: https://twitter.com/seoulacademyy
Pinterest: https://www.pinterest.com/seoulacademyy