Websites

septictank57

Tehran

به گندانباری که بمنظور تصفیه فاضلاب خانگی مورد استفاده قرار گیرد سپتیک تانک فاضلاب خانگی گفته می‌شود. گندانبار در منازل مسکونی اعم از آپارتمان‌ها و واحدهای ویلایی نقش فیلترینگ پساب فاضلاب را دارد.

خانه‌های بسیاری در مناطق شمال کشور نیاز به این سیستم دارند. چرا که در این مناطق سطح آب زیرزمینی بالاست و چاه فاضلاب یک خانه مطمئنا به چاه آب خانه کناری ارتباط دارد. اینکه شما مستقیم از چاه استفاده کنید یا تنها سپتیک تانک خانگی خریداری و نصب نمائید هیچ یک روش خوبی برای تصفیه فاضلاب نیستند.