slodkalza

Ktos inny niż się wydaje. Gra, wieczna walka z samą sobą, dostrzegająca szczegóły nierozumiane przez innych.