socijalneteme

U XXI veku, kada živimo u eri informacija i periodu tehnološke revolucije, ali i eri beznađa i dezorganizacije, trudim se da budem ta jedna osoba na kugli zemaljskoj koja pokušava da otvori oči ljudima, upozna ih sa društveno značajnim temama koje ih okružuju a koje su svesni ali misle da nisu, ili su apsolutno nesvesni za neke stvari.
Nisam Majka Terezija, ali trudim se da budem u savremeno doba.