Profile image

Marina Costa

@solpicador Bucureşti, România

Marina Costa este născută în 1968, la Bucureşti. Încă din clasele primare şi-a descoperit pasiunea pentru scris, îmbinată armonios cu cele pentru istorie şi limbi străine. Cochetând atât cu poezia, cât şi cu proza, în anii de gimnaziu şi de liceu s-a remarcat în cadrul cenaclului "Pasiuni" al Liceului de Filologie-Istorie "Iulia Haşdeu", condus de scriitorul prof. Marcel Petrişor.
Absolventă a facultăţii de Management a Academiei de Studii Economice, şi-a luat doctoratul în economie

Find Me Online

Contact Me

Gravatar allows you to manage all of your online identities in one place on the web.