Onur Soylamış

Önce göz, sonra çiçek gelir... Regressus ad infinitum.
•Felsefe