Surridurr, Lakritskillen

Lite om mig själv och annat. Låter även dotterns hund komma till tals emellanåt