Profile image

Thiên Hạt Coffee

@thienhatcoffee

Thiên Hạt Coffee - Chuyên kinh doanh các sản phẩm cà phê ngon và chất lượng. Bao gồm: cà phê rang xay, cà phê rang mộc, cà phê tự thiết kế, cold brew...#thienhatcoffee #capherangxay #capherangmoc
Add: 01A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Phone: 0986074251
https://thienhatcoffee.com/
https://thienhatcoffee.blogspot.com/2022/02/thien-hat-coffee.html
https://www.linkedin.com/in/thienhatcoffee/
https://www.youtube.com/channel/UCG7oPib8AxJuvV

Gravatar allows you to manage all of your online identities in one place on the web.