thuvientaichinhcom

Ho Chi Minh

Đối với những ai thắc mắc thị trường Forex là gì, đây là thị trường tài chính toàn cầu, mở cửa 24 giờ một ngày. Nó hoạt động từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Với số giờ được tính theo giờ quốc tế của mỗi quốc gia.

Thị trường này bắt đầu từ sáng thứ Hai tại Wellington, sau đó là các sàn giao dịch khác như New Zealand, Tokyo và Singapore. Nó di chuyển theo một vòng quay của trái đất cho đến sàn London và điểm dừng cuối cùng vào thứ Sáu là sàn New York.

Find Me Online