Profile image

thuvientaichinhcom

@thuvientaichinhcom Ho Chi Minh

Đối với những ai thắc mắc thị trường Forex là gì, đây là thị trường tài chính toàn cầu, mở cửa 24 giờ một ngày. Nó hoạt động từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Với số giờ được tính theo giờ quốc tế của mỗi quốc gia.

Thị trường này bắt đầu từ sáng thứ Hai tại Wellington, sau đó là các sàn giao dịch khác như New Zealand, Tokyo và Singapore. Nó di chuyển theo một vòng quay của trái đất cho

Find Me Online

Gravatar allows you to manage all of your online identities in one place on the web.