Tiểu Đại Dương

Tớ làm tình với ngôn từ, vì tớ tin rằng từ ngữ luôn toả ra sự rực rỡ nhất định. Cũng giống như khi bạn tìm đến tớ, mong rằng bạn sẽ tìm thấy một câu trả lời nào đó cần thiết cho những điều bạn kiếm tìm. Đại Dương rộng lớn, nhưng trái tim Tiểu Đại Dương bé nhỏ vô cùng :)