Websites

10B Tin

TPHCM

Tinhoc 10B là một kí ức một thời sinh viên Đại Học Đồng Tháp . Vào năm 2010 , mình là thành viên của lớp Tinhoc 10B tại trường ĐHĐT