traciporter7

شرکت آران تبرید فعالیت خود را از سال 1400 در زمینه تامین و تجهیز انواع سردخانه ها در صنایع مختلف آغاز نموده است.این شرکت با استفاده از کارشناسان مجرب توانایی تامین، تجهیز و اجرا انواع سردخانه ها در نقاط مختلف کشور را دارا می باشد. تامین و تجهیز سیستم های سرمایشی و برودت سردخانه