Profile image

Trần Thị Ngọc Lệ

@tranthingocle Ho Chi Minh, Viet Nam

Trần Thị Ngọc Lệ (sinh năm 1993) là người sáng lập Giày Secondhand .Com . Hiện nay chịu trách nhiệm chính trong bộ phận bán hàng của kho hàng Giày Secondhand .Com
Với kinh nghiệm 8 năm kinh doanh giày dép hàng hiệu, hàng thùng, giày si, Lệ có nhiều kiến thức trong việc chọn lọc, phân loại các loại giày hiệu, giày rep, giày fake… từ đó luôn chọn lọc nguồn hàng cung đẹp và chất lượng cao tại kho hàng Giày Sec

Photo Gallery

Find Me Online

Contact Me

Gravatar allows you to manage all of your online identities in one place on the web.