Websites

Tấn Phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hi! Mình là Tấn Phúc - Founder của Blog Kiến Thức Thực Chiến. Mình tạo ra Blog với mong muốn chia sẽ kiến thức đến với cộng đồng về lĩnh vực digital marketing

Find Me Online

Contact Me

  • Email

  • Cell Phone

    0796140196