TILTAY

İçimde yarım kalan kim varsa bitirdim

Çünkü nankör ve vefasızı yasını asla tutamam