Websites

Upes3

Giới thiệu: Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng, tiền thân là trường Trung học TDTT Trung ương III, được thành lập ngày 13 tháng 12 năm 1977, được nâng cấp thành trường Cao đẳng TDTT Đà Nẵng năm 1997  và được Thủ tướng chính phủ quyết định thành trường Đại học TDTT III Đà Nẵng ngày 25 tháng 4 năm 2007. Đến ngày 21 tháng 2 năm 2008, theo Quyết định số 720/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, trường được đổi tên thành Trường Đại học TDTT Đà Nẵng.
Hag tags: #upes3 #dhtdttdanang #theducthethao #daihoctheducthethaodanang #daihoc #theduc #thethao #daihoctheducthethao #upes #danang #suckhoe
Địa chỉ: 144 Dũng Sĩ Thanh Khê, Thanh Khê Tây, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000
SĐT: 05113707188
Website:
https://upes3.edu.vn/
https://www.google.com/maps?cid=12398746675342110142
https://upes3-danang.business.site/
https://business.google.com/website/upes3-danang/
https://zingnews.vn/gan-150-truong-cong-bo-diem-chuan-chinh-thuc-post343591.html
https://laodong.vn/giao-duc/cap-nhat-diem-chuan-2018-cua-150-truong-dai-hoc-tren-ca-nuoc-623113.ldo
http://sogd.hanoi.gov.vn/tuyen-sinh-dh-cd/website-cac-truong-dai-hoc-tren-ca-nuoc-c533-11433.aspx
https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/den-ngay-17-8-hon-140-truong-dai-hoc-cap-nhat-danh-sach-ho-so-xet-tuyen-post161020.gd
https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/xem-diem-chuan-xet-tuyen-nguyen-vong-1-cua-tat-ca-cac-truong-dai-hoc--1130035.html
https://diadiem.danang.gov.vn/TabId/62/Cid/47/default.aspx
http://vieclam.laodong.com.vn/giao-duc/cap-nhat-cong-bo-diem-chuan-chinh-thuc-cua-cac-truong-dh-cd-nam-2015-366917.bld
https://www.phapluatplus.vn/giao-duc-suc-khoe/cac-truong-khoi-the-duc-the-thao-cong-bo-xet-tuyen-bo-sung-dot-1-d22810.html
https://bvhttdl.gov.vn/lien-ket-website/cac-don-vi-truc-thuoc-bo.htm
http://www.hanoi.edu.vn/tot-nghiep-thpt-quoc-gia/website-cac-truong-dai-hoc-tren-ca-nuoc-dia-chi-email-so-dien-thoai-ho-tro-tuye-c533-4020.aspx
https://ngaynay.vn/danh-sach-ho-so-xet-tuyen-cua-cac-truong-cap-nhat-den-het-ngay-15-8-post17559.html
https://kenhtuyensinh.vn/dh-the-duc-the-thao-da-nang-cong-bo-danh-sach-trung-tuyen-nam-2018
https://tin.tuyensinh247.com/dai-hoc-the-duc-the-thao-da-nang-tuyen-sinh-nam-2016-c24a26046.html
http://gralib.hcmus.edu.vn/links_vi/DomesticUniversity.jsp
https://thongtintuyensinh.vn/Cac-truong-khoi-The-duc-The-thao-cong-bo-xet-tuyen-NV-bo-sung_C212_D14041.htm
https://dulichvn.org.vn/index.php/item/23791
https://pe.agu.edu.vn/vinh-danh-tan-tien-si-hang-quang-thai-giang-vien-bo-mon-giao-duc-chat
http://tcvan.khanhhoa.edu.vn/tai-nguyen/thi-va-tuyen-sinh/danh-ba-cac-truong-dh-cd-va-hoc-vien-tren-toan-quoc.html
https://tintucvietnam.vn/website-dai-hoc-the-duc-the-thao-da-nang-so-do-va-cach-tim-thong-tin-moi-va-nhanh-nhat-d162098.html
https://dhtdtthcm.edu.vn/
https://ifgs.org.vn/
https://hanoipe.org/
https://duhoccanada.org.vn/
https://esrt.vn/
https://hse.org.vn/
https://yhocvietnam.com.vn/
https://moet.gov.vn/Pages/home.aspx
https://luyenthidaminh.vn/diem-chuan/diem-chuan-dai-hoc/
https://www.facebook.com/Upes3-102478338812107
https://twitter.com/upes3edu
https://500px.com/p/upes3
https://www.pinterest.com/upes3/
https://www.youtube.com/channel/UC2zLIISk_6AEcF6IFv7x-ag/about
https://www.goodreads.com/upes3
https://angel.co/u/upes3
https://www.behance.net/upes3
https://dribbble.com/upes3/about
https://www.linkedin.com/in/upes3/
https://www.flickr.com/people/193695657@N02/
https://upes3.blogspot.com/
https://www.blogger.com/profile/07798570444044277108
https://upes3.tumblr.com/
https://www.kickstarter.com/profile/upes3/about
https://soundcloud.com/upes3