Websites

Latviešu vēlētāju biedrība

Eiropas Savienība, Latvija, Rīga

2010.gada 18.maijā Latvijas galvaspilsētā Rīgā, Kr.Barona ielā 3-5 Krišjāņa Barona memoriālajā dzīvoklī-muzejā , sanākot kopā vairākiem domubiedriem, nodibināta biedrība “Latviešu vēlētāju biedrība”.
Biedrība reģistrēta biedrību un nodibinājumu reģistrā 2010.gada 27.maijā ar Nr.40008160507.
Atbilstoši statūtiem Biedrības mērķi ir:
1. Vēlētāju politiskā un patriotiskā audzināšana, zināšanu vairošana par valsts uzbūvi un funkcijām. Politiskās kultūras attīstības veicināšana;
2. kritēriju noskaidrošana, kuriem būtu jāatbilst Saeimas un pašvaldību deputātu kandidātiem;
3. To personu noskaidrošana, kas atbilst šiem kritērijiem un vispiemērotāko noteikšanu. Tas pats attiecas uz politiskajām partijām;
4. Uzdevumu noformulēšana, kādus būs jāveic Biedrības izvēlētajiem deputātu kandidātiem vai partijai, ja viņi vai tā tiks ievēlēta;
5. Izvēlēto deputātu kandidātu vai partijas ievēlēšanas sekmēšana Saeimā un pašvaldībās, piedalīšanās tās priekšvēlēšanas kampaņās;
6. Ievēlēto deputātu darbības vērtēšana.
Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
Biedrības augstākā institūcija ir biedru sapulce. Biedrības izpildinstitūcija ir Biedrības valde, kas sastāv no viena locekļa - Biedrības vadītāja (valdes priekšsēdētāja). Pirmais biedrības vadītājs bija viens no biedrības dibinātājiem Modris Slava. Pašlaik biedrības vadītājs ir Vilors Eihmanis.

Contact Me