વિનોદ પટેલ

San Diego ,California, USA

આખું નામ ...વિનોદભાઈ રેવાભાઈ પટેલ
જન્મ – ૧૯૩૭
મૂળ વતન – ડાંગરવા , તાલુકો -કડી ,જીલ્લો -મહેસાણા,ઉત્તર ગુજરાત
અભ્યાસ-બી.એ,એમ.કોમ,એલ.એલ.બી.
હાલ નિવાસ – સાન ડિયાગો ,કેલીફોર્નિયા ,યુ.એસ.એ.
મારો પૂરો પરિચય આ લીંક પર વાંચો
https://vinodvihar75.wordpress.com/about/
મારા ગુજરાતી બ્લોગ વિનોદ વિહારની લીંક
https://vinodvihar75.wordpress.com

મારો ઈ-મેઈલ સંપર્ક- vinodpatel63@yahoo.com

Find Me Online

  • WordPress

    vinodvihar75.wordpress.com

Contact Me