Websites

Vset Com

42 Hoàng Bật Đạt, Phường 15, Q.Tân Bình, Hồ Chí Minh

Vset Com trực thuộc tập đoàn Vsetgroup. Thành lập với mục tiêu chuyên sâu vào phát triển và cung cấp các giải pháp về công nghệ giám sát quản lý phương tiện vận tải bằng thiết bị định vị cho ô tô GPS và Quản lý giám sát mức tiêu hao nhiên liệu trên phương tiện vận tải
website: https://vsetcom.com.vn/