Websites

vsettruonggia

42 Hoàng Bật Đạt, Phường 15, Q.Tân Bình, Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Trương Gia là công ty thành viên trực thuộc Tập Đoàn Vsetgroup được thành lập vào cuối năm 2017. Được hình thành trong thời kỳ đất nước đang trên đà phát triển đổi mới công nghiệp hiện đại hóa, việc xây dựng cơ sở hạ tầng là vấn đề cấp thiết của chính phủ và toàn thành phố.