wecarecoat2 wecarecoat2

ชุดกาวน์แพทย์ ในสมัยก่อนแพทย์ ได้ถูกคิดค้นเพื่อนำมาใช้ในงานของนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งพวกเขาต้องทำงานในห้อง Lab ชุดกาวน์คลุมห้องแลป ชุดกาวน์ผ่าตัด ชุดกาวน์ทันตกรรม ชุดหมอ ทางการแพทย์ก็ได้มีการนำเสื้อกาวน์มาปรับเปลี่ยน จนกลายมาเป็นเครื่องแบบ อันได้มาตรฐานสำหรับแพทย์ โดยผ้าสีขาวเป็นฝ่ายที่ถูกเลือกใช้ให้มาทำเป็นเสื้อกาวน์แพทย์ เนื่องจากสีขาวตามหลักสากลรวมทั้งตามความรู้สึกของผู้พบเห็น มันเป็นสัญลักษณ์อันแสดงให้เห็นถึงความสะอาด , บริสุทธิ์ , ปลอดภัย แต่ถึงอย่างไรก็ตามไม่ใช่แพทย์ทุกสาขา ที่จะใส่เสื้อสั้น มีให้เลือกหลายแบบ หลายไซส์ หลากสี ดีไซน์สวย ตามแบบที่ท่านต้องการ พร้อมบริการปัก และสกรีนชื่อ หรือโลโก้ เสื้อกาวโรงงาน เสื้อกาวสำหรับไลน์ผลิต เสื้อกาวน์เภสัช เสื้อกาวน์แพทย์ เสื้อกาวน์สาธารณสุข เสื้อกาวทันตแพทย์ เสื้อกาวแลป