NAKKAS Radyosen

Dün yoktuk, bu gün varız, yarın ise mechul