hanna grace

isang kolehiyalang nagsusulat tungkol sa hiwaga ng pag-ibig,
—pag-ibig ng tao at pag-ibig ng diyos.