Profile image

Yên Phong Residence

@yenphongresidence Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh

Yenphongresidence.com được kết hợp giữa phong cách Đông Dương – Indochine style; nét văn hóa từ các làng nghề truyền thống khu vực Bắc Ninh và triết lý ” Tôn trọng giá trị cội nguồn, chuẩn mực xã hội và pháp luật” nhằm tạo ra một không gian sống đỉnh cao.
Thông tin chi tiết:
Website: https://yenphongresidence.com/
SĐT:0989 555 868
Địa chỉ: Thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
#yenphongresidence,#batdongs

Find Me Online

Gravatar allows you to manage all of your online identities in one place on the web.