ziznase

dünya\'da

okuma-yazma-araştırma-edebiyat-sanat-ekoloji-felsefe-tartışma-kadın özgürlüğü-demokratik... doğa ve insan sevgisi... anti iktidar. anti bürokratik.

Find Me Online

Contact Me