Profile image

ziznase

@ziznase dünya\'da

okuma-yazma-araştırma-edebiyat-sanat-ekoloji-felsefe-tartışma-kadın özgürlüğü-demokratik...
doğa ve insan sevgisi...
anti iktidar. anti bürokratik.

Find Me Online

Contact Me

Gravatar allows you to manage all of your online identities in one place on the web.